இப்போதே உன்னை பார்த்தாக வேண்டும் | Whatsapp Status | I Miss You

நீ சொல்லாததால் மொழி இல்லை
நீ செல்லாததால் வழி இல்லை
நீ பாராததால் ஒளி இல்லை
நீ பாராததால் நிழல் இல்லை
உயிர் போனாலும் போகட்டும்
இப்போதே பார்த்தாக வேண்டும் நான் உன்னை உன்னை

(Visited 8 times, 1 visits today)

Related Videos:

LEAVE YOUR COMMENT