பேசும் கண்ணுக்கு என்னைப் புரியாதா | Whatsapp Status | One-side Love

வீசும் காற்றுக்கு பூவைத் தெரியாதா?
பேசும் கண்ணுக்கு என்னைப் புரியாதா
அன்பே உந்தன் பேரைத்தானே
விரும்பிக் கேட்கிறேன்..!
போகும் பாதை எங்கும் உன்னைத்
திரும்பிப் பார்க்கிறேன்..!
வீசும் காற்றுக்கு பூவைத் தெரியாதா?

(Visited 18 times, 1 visits today)

Related Videos:

LEAVE YOUR COMMENT